Räpina Muusikakooli jõulupidu 14. detsembril

Kõiki pilte on võimalik ka tellida. Selleks kirjutage üles soovitud piltide numbrid ja tulge oma tellimusega Räpina fotoateljeesse.( Tähelepanu!!! Õige pildifaili number on pildi all peale failinime MKJ. Üleval on pildi järjekorranumber, seda pole tellimisel vaja. )