Muusikakooli lõpuaktus 29. mail

Tellimiseks kirjuta üles soovitud piltide numbrid (number on pildi all peale failinime MKLA) ja tule oma tellimusega fotoateljeesse. Tellimuse võib saata ka aadressile: pildimeister@gmail.com Vajadusel helista 53406293, Aivo Parmson.