Märka ja tunnusta 2012

Räpina valla tänuõhtu, kus meenutati eelmise aasta tähtsamaid sündmusi ja tänati tegijaid.